Hopp til innhold

HRL Entreprenør er underlagt Åpenhetsloven er en ny lov som har som hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven oppfordrer til respekt og bevissthet rundt hvordan våre varer og tjenester blir produsert. Vi mener at ingen bedrift bør være forbundet med uetiske praksiser som barnearbeid, helseskadelig arbeid, eller underbetaling. Vi anerkjenner at loven vil kreve innsats fra vår side, men vi er både forpliktet og villige til å ta de nødvendige skritt for å forstå og forbedre våre leverandørkjeder og arbeidsforhold.

For utdypende informasjon om hvordan vi håndterer Åpenhetsloven i HRL Entreprenør, ta kontakt med Lise Quivey Flatebø.

to hender som holder planter.

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven pålegger oss i HRL til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår leverandørkjede. Vi har allerede tatt i bruk aktsomhetsvurderinger som en integrert del av vår forretningspraksis, og forstår viktigheten av å vite hvem våre leverandører er og hvilke forhold de opererer under.

For å sikre at alle våre leverandører oppfyller våre etiske standarder, har vi kartlagt våre leverandørkjeder og identifisert eventuelle risikoer. Kartleggingen ble utført av Amundsen Graf, som nå er fusjonert inn i HRL Entreprenør. Dette innebærer en vurdering av om leverandørkjedene går gjennom land med svak beskyttelse av menneskerettigheter, eller om de er involvert i bransjer med kjente utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen kan leses her.

Videre har vi utviklet klare retningslinjer for hvordan vår virksomhet skal forholde seg til arbeidet med Åpenhetsloven. Disse retningslinjene er utformet for å sikre at vår tilnærming til å overholde loven er systematisk og konsekvent, og at vi kontinuerlig forbedrer våre praksis over tid.

Vi tror at denne aktsomhetsvurderingen ikke bare vil hjelpe oss med å overholde Åpenhetsloven, men også styrke vår forpliktelse til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele vår virksomhet og leverandørkjede

åpenhetsloven

Hvem er HRL

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold.

Les mer om hvem er HRL

prosjektteam

Våre verdier

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Les mer om våre verdier

kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger. Møt våre kontaktpersoner.

Møt våre kontaktpersoner

Sponsorater

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Se våre sponsorater

HMS

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i vårt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Les mer om HMS

Om HRL

Vi er en tradisjonell entreprenør som tilbyr oss å oppføre større bygg i total-, hoved- og generalentrepriser. Vår styrke er totalentrepriser i samspill med byggherren fra tidlig fase i prosjektene.

Les mer om HRL