Hopp til innhold

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i vårt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Vi skal ha enkle, men gode og relevante systemer for å ivareta myndighets- og interne krav, og vi skal ha en kompromissløs holdning hvis kravene ikke følges. Det være seg egne medarbeidere eller våre samarbeidspartnere.

Vårt klare mål er at alle som har HRL prosjekter som sin arbeidsplass skal komme TRYGT HJEM hver dag.

helse miljø sikkerhet er veldig viktig for hrl entreprenør
Alle skal trygt hjem
HRL Entreprenør

Sikkerhet

Vi i HRL tror ikke at ulykker bare skjer. Vi er overbevist om at de forårsakes. I det ligger at vi har en grunnleggende tro på at alle ulykker kan forebygges. Denne erkjennelsen er derfor styrende for all vår virksomhet. Sikkerhet i det daglige er ikke noe som kan vedtas. Det forutsetter at alle tar ansvar og at alle blir ansvarliggjort; sikkerhet må skapes hver dag av hver enkelt.

Dette skal vi oppnå ved

 • Ledere på alle plan som involverer seg, er tett på og tydelig i formidling av mål og forventninger
 • Involvering fra alle medarbeidere og samarbeidspartnere
  • Alle våre medarbeidere og alle våre samarbeidspartnere plikter å bry seg
  • Alle våre medarbeidere og alle våre samarbeidspartnere plikter å rapportere uønskede hendelser (RUH)
  • Alle våre medarbeidere og alle våre samarbeidspartnere skal jobbe etter vår HMS standard og våre HMS krav
 • Alle RUH skal evalueres slik at vi kan lære av feil og forbedre oss kontinuerlig
 • Kontinuerlig fokus på å identifiser farer, styre risiko og på den måten forebygge skader og ulykker
 • Samarbeide om å gjøre hverandre gode og ikke tolerere brudd på regler; «Se det, ei det, løs det; gjør det»

Målsetning

 • Ingen fraværsskader på våre prosjekter hverken blant egne medarbeidere eller samarbeidspartnere
 • 1 rapportert RUH pr million omsatte kroner på hvert prosjekt

Helse

Vi skal bidra til at arbeidsplassene ikke belaster den enkelte hverken fysisk eller psykisk. Ved systematisk forbyggende arbeid skal vi gjøre vårt til at ingen medarbeidere får skader, sykdom eller plager gjennom sitt arbeid.

Målsetning

Sykefravær under 4 %

Arbeidsmiljø

Vi leder mennesker og ikke bare prosjekter. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape resultater og oppnå målsetninger. Vi har stor tro på at det å spille på lag og være ett HRL er viktig for å skape det ønskede arbeidsmiljøet. En stor grad av medeierskap blant våre medarbeidere tror vi også gir det ønskede resultatet. Vårt slagord «Vi er helstøpte, resultatorienterte lagspillere» skal vi leve opp til hver dag både innad og utad.


Hvem er HRL

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold.

Les mer om hvem er HRL

Våre verdier

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Les mer om våre verdier

kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger. Møt våre kontaktpersoner.

Møt våre kontaktpersoner

Sponsorater

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Se våre sponsorater

Miljø

Miljø

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i å vise samfunnsansvar ved å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet. Vårt fokus er på flere nivåer.

Les om vår målsetning

Om HRL

Vi er en tradisjonell entreprenør som tilbyr oss å oppføre større bygg i total-, hoved- og generalentrepriser. Vår styrke er totalentrepriser i samspill med byggherren fra tidlig fase i prosjektene.

Les mer om HRL