Hopp til innhold

Næringsbygg- kontorer 4 etasjer + teknisk underetasje. Bygget er fundamentert på stålkjernepeler og fundamentdragere i samvirke med hel bunnplate. Byggene har bærekonstruksjon av stedstøpte betongvegger, hulldekker og stålsøyler og-dragere. Fasadene er utført i en kombinasjon av skivekledning og fasadeplater. Annet: GS-bro mot elva. Enova forbilde prosjekt.

slippen naeringsbygg bader i sol Næringsbygg- kontorer 4 etasjer + teknisk underetasje.

Prosjektdetaljer

Kunde: Dynam AS

Prosjekttype:

Sted: 3900, Porsgrunn

Kontraktsform: Totalentreprise (bygg)

Kontraktssum: 61 MNOK inkl. mva

Status:

Tidsrom: 2009-2010

Areal: BTA 5000 m2


Slippen

Bygget er fundamentert på stålkjernepeler og fundamentdragere i samvirke med hel bunnplate. Byggene har bærekonstruksjon av stedstøpte betongvegger, hulldekker og stålsøyler og-dragere. Fasadene er utført i en kombinasjon av skivekledning og fasadeplater. Annet: GS-bro mot elva. Enova forbilde prosjekt.

slippen næringsbygg fine uteområder langs elven
Fasadene er utført i en kombinasjon av skivekledning og fasadeplater.
Næringsbygg- kontorer 4 etasjer + teknisk underetasje.
Fasadene er utført i en kombinasjon av skivekledning og fasadeplater.
Fasadene er utført i en kombinasjon av skivekledning og fasadeplater.

Kontaktpersoner

Pål Lillefjære Prosjektleder hrl

Pål Lillefjære 

Prosjektleder

Tel +47 902 04 484

E-post pal.lillefjere@hrl.no

Prosjekter

Smietangen

Ferdigstilt

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Frednes brygge

Ferdigstilt

Bygging av 65 leiligheter fordelt på 2 bygg, med felles underliggende p-kjeller. Byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt