Hopp til innhold
Vår prosjektportefølje består av ulike prosjekter i type og størrelse.
Vi har historisk hatt hovedtyngden innen store boligprosjekter, men vår strategi er å i større grad diversifisere prosjektporteføljen til også å inneholde næringsbygg og offentlig prosjekter.

Gjennom mer en 30 år har vi bygget landemerker i Midt-Telemark, Grenland, Kragerø og Søndre Vestfold. I samlingen av referanseprosjekter finnes eksempler på byggverk mellom fjell og daler, langs sjø og elvekanter. Blant disse unike prosjekter som Campus Bø, Klosterøya vest, Osebro brygge, Ælvespeilet kulturhus, Øya, Bratsberg brygge, Skomværkvartalet, Porsgrunn Porselen, Frednes brygge, Smietangen og Skrubben havn.

Filtrer

  • Type bygg

  • Prosjektstatus

Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på 2 blokker på 5-6 etasjer med underliggende næringsparkering felles parkerings/bodkjeller og næringslokale U-2.

Se prosjekt

ØYA

Ferdigstilt

Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på 2 blokker på 4 etasjer med underliggende felles parkerings- og bodkjeller.

Se prosjekt

Smietangen

Ferdigstilt

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Bratsberg Brygge

Ferdigstilt

Prosjektet består av 160 leiligheter fordelt på 7 blokker på 6-7 etasjer med underliggende felles parkerings- og bodkjeller. Bygg 12 - 16 og Elvebredden.

Se prosjekt