Hopp til innhold

Vår prosjektportefølje består av ulike prosjekter i type og størrelse.
Vi har historisk hatt hovedtyngden innen store boligprosjekter, men vår strategi er å i større grad diversifisere prosjektporteføljen til også å inneholde næringsbygg og offentlig prosjekter.

Gjennom mer en 30 år har vi bygget landemerker i Midt-Telemark, Grenland, Kragerø og Søndre Vestfold. I samlingen av referanseprosjekter finnes eksempler på byggverk mellom fjell og daler, langs sjø og elvekanter. Blant disse unike prosjekter som Campus Bø, Klosterøya vest, Osebro brygge, Ælvespeilet kulturhus, Øya, Bratsberg brygge, Skomværkvartalet, Porsgrunn Porselen, Frednes brygge, Smietangen og Skrubben havn.

Vår entreprenørvirksomhet

Vår styrke er totalentrepriser i samspill med byggherren fra tidlig fase i prosjektene. I denne modellen får vi og kunden best utnyttet vår kompetanse til optimalisering av prosjektene i en bærekraftig, miljøvennlig og kostnadseffektiv retning.

Vi benytter oss av dynamisk prising gjennom samspillsfasen slik at det hele tiden er kontroll på kostnadsbildet med varierende løsninger og kvaliteter.

Vi stiller mer enn gjerne opp for byggherrer som vurderer tomtekjøp og som ønsker vurderinger hvordan tomten kan utnyttes og bebygges

Vi bruker de mest moderne digitale verktøy i markedet og våre prosjekter er helt digitaliserte.

våre tjenester - prosjekt gjennomgås på pc av 2 medarbeidere

Offentlig bygg

Se alle offentlig bygg

Næringsbygg

Se alle næringsbygg

Boliger

Se alle boliger

Bratsberg Brygge - Øya

Møt noen av våre flinke folk

Vårt prosjektteam

Vi har en flat organisasjon med en liten, men effektiv administrasjonsstab med fokus på støtte til prosjektutvikling og gjennomføring.

Finn ut mer

HMS

Vi skal ha enkle, men gode og relevante systemer for å ivareta myndighets- og interne krav, og vi skal ha en kompromissløs holdning hvis kravene ikke følges.

Finn ut mer

om lag 50 håndverkere

Våre håndverkere

Vi har en grunnleggende filosofi om at en ekte entreprenør har egne håndverkere innenfor basisfagene betong- og tømrerarbeider.

Finn ut mer