Hopp til innhold
Geir jobber på en vegg, god stemning som alltid

Våre håndverkere

Vi har en grunnleggende filosofi om at en ekte entreprenør har egne håndverkere innenfor basisfagene betong- og tømrerarbeider. Med det følger også et ansvar for at vi utdanner håndverkere og rekrutterer nye håndverkere når læretiden er over, og fag- eller svenneprøver er bestått. Vårt mål er til enhver tid å ha minst 10 % lærlinger.

Vi har derfor en stor stab av håndverkere med fag- og svennebrev i betong- og tømrerfaget og lærlinger innenfor de samme fagene.

Rekrutteringen sikres ved at vi til enhver tid har lærlinger i begge fagene. Alle lærlingene har en erfaren håndverker som sin egen fadder. Håndverkere som ønsker større ansvar tilbys rollen som bas for et betong- eller tømrerlag.

I samarbeid med Motek har vi utstyr verktøycontainere og personlig verktøy for betong- og tømrerarbeider. Her finnes det mest moderne utstyret med stor vekt på batteridrevne maskiner.


Folka

Vi er om lag 80 medarbeidere fordelt på 30 funksjonærer og om lag 50 håndverkere. Håndverkerne er fordelt med 17 i betongfaget, 32 i tømrerfaget og av disse er 8 lærlinger i betong- og tømrerfaget.

Funksjonærstaben består, i tillegg til administrasjonsstaben på 4, av 26 produksjonsfunksjonærer. Av disse er 4 prosjektledere, 4 prosjekteringsledere, hvorav 1 for tekniske fag, 6 anleggsledere, 6 arbeidsledere og 4 prosjektingeniører. I tillegg har vi en prosjektleder som er ansvarlig for ettermarked.

Staben er bredt sammensatt både når det gjelder formell kompetanse og erfaring, blant annet har vi 5 siv. ing. og 12 ingeniører i staben.

Våre medarbeidere er representert i styret med 1 fra funksjonær- og 1 fra håndverkerstaben.


Prosjekter

Smietangen

Pågående

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Frednes brygge

Pågående

Bygging av 65 leiligheter fordelt på 2 bygg, med felles underliggende p-kjeller. Byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Klosterøya Vest

Ferdigstilt

Prosjektet består av 100 leiligheter fordelt på 7 blokker på 4-8 etasjer med underliggende felles parkerings- og bodkjeller. Byggetrinn 1, 2 og 3.

Se prosjekt