Hopp til innhold
Våre håndverkere vi utdanner håndverkere og rekrutterer nye håndverkere når læretiden er over

Våre håndverkere

Vi har en grunnleggende filosofi om at en ekte entreprenør har egne håndverkere innenfor basisfagene betong- og tømrerarbeider. Med det følger også et ansvar for at vi utdanner håndverkere og rekrutterer nye håndverkere når læretiden er over, og fag- eller svenneprøver er bestått. Vårt mål er til enhver tid å ha minst 10 % lærlinger.

Vi har derfor en stor stab av håndverkere med fag- og svennebrev i betong- og tømrerfaget og lærlinger innenfor de samme fagene.

Rekrutteringen sikres ved at vi til enhver tid har lærlinger i begge fagene. Alle lærlingene har en erfaren håndverker som sin egen fadder. Håndverkere som ønsker større ansvar tilbys rollen som bas for et betong- eller tømrerlag.

I samarbeid med Motek har vi utstyr verktøycontainere og personlig verktøy for betong- og tømrerarbeider. Her finnes det mest moderne utstyret med stor vekt på batteridrevne maskiner.


Folka

Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger.

Funksjonærsammensetningen består av en blanding av administrasjonsstab og produksjonsfunksjonærer. Av disse er det både prosjektledere, prosjekteringsledere, anleggsledere, arbeidsledere og prosjektingeniører. I tillegg har vi en prosjektleder som er ansvarlig for ettermarked.

Staben er bredt sammensatt både når det gjelder formell kompetanse og erfaring, og vi har flere siv.ing. og ingeniører i staben.

Våre medarbeidere er representert i styret med 1 fra funksjonær- og 1 fra håndverkerstaben.

om lag 50 håndverkere

Prosjekter

Smietangen

Ferdigstilt

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt