Hopp til innhold

Vårt prosjektteam

Vi har en flat organisasjon med en liten, men effektiv administrasjonsstab med fokus på støtte til prosjektutvikling og -gjennomføring. Staben består av daglig leder, marked-, HR- og økonomisjef.

Tradisjonelle stabsfunksjoner som kalkulering, bemanningsplanlegging, HMS, KS og IT håndteres ved at medarbeidere med spesiell kompetanse har et spesielt ansvar for områdene i tillegg til de daglige oppgavene.

Produksjonsstaben består av prosjekt-, prosjekterings-, anleggs- og arbeidsledere samt prosjektingeniører.

Et typisk prosjektteam på et større prosjekt vil bestå av prosjekt-, prosjekterings-, anleggs- og en eller flere arbeidsledere samt prosjektingeniør. Alle stasjonert på brakkeriggen på prosjektet.
Prosjektlederen er «daglige leder» for sitt prosjekt, er kontaktpunktet vårt til byggherren, og rapporterer til daglig leder.

Prosjekteringslederen er ansvarlig for de interne og eksterne prosjekteringsressursene og rapporterer til prosjektleder. Anleggsleder er ansvarlig for all produksjon inkludert planlegging og ressursbruk og rapporterer i linjen til prosjektleder.

Arbeidsledere har ansvaret for den daglige produksjonen innenfor sitt arbeidsområde. Vi har på større prosjekter flere arbeidsledere med forskjellige ansvarsområder som betongarbeider, tømrerarbeider og underentreprenør. Alt etter hvilken spesiell kompetanse den enkelt besitter.

Prosjektingeniør er hos oss en traineestilling for nyutdannede siv ing og ingeniører, og har som oftest ansvaret for gjennomføringen av HMS arbeidet i det daglige. Basert på den enkeltes utdanning, kompetanse og karriereønsker legges det opp utviklingsplaner. Neste trinn på karrierestigen kan være arbeids- anleggs-, prosjekterings- eller prosjektleder.


Kontaktpersoner

Roger Dreyer HRL

Roger Dreyer

Adm. direktør og Prosjektsjef Entreprenør

Tel +47 907 36 632

E-post roger.dreyer@hrl.no

Lise Quivey Flatebø HRL

Lise Quivey Flatebø

HR-sjef

Tel +47 908 24 637

E-post lise.flatebo@hrl.no

Knut Tore Kåsa Vestgården

Knut Tore Kåsa Vestgården

Markedssjef

Tel +47 957 57 495

E-post knut.tore.vestgarden@hrl.no

Brage Bergåker HRL

Brage Bergåker

Økonomisjef

Tel +47 936 43 363

E-post brage.bergaker@hrl.no

HRL Jan Ove Olsen

Jan Ove Olsen

Prosjektsjef Tett-lav

Tel +47 906 02 011

E-post janove.olsen@hrl.no

Ole Jørgen Olsen 

Prosjektsjef – næring

Tel +47 924 54 566

E-post ole.jorgen.olsen@hrl.no

Morten Haukelidsæter HRL

Morten Haukelidsæter

Serviceansvarlig

Tel +47 450 26 096

E-post service@hrl.no

Ida Rasmussen HRL

Ida S. Rasmussen

Administrasjonskoordinator

Tel +47 947 93 669

E-post ida.bjorkmark@hrl.no

Roger hoksrød HRL

Roger Hoksrød

Klubbleder

Tel +47 922 93 029

E-post roger.hoksrod@hrl.no