Hopp til innhold

Det ligger også til vår rolle som aktør i lokalt næringsliv å bidra til inkludering og informasjon til arbeidssøkere.

Vi har samarbeid med GREP Grenland AS gjennom avtalen «ringer i vannet». Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker er falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Det er de fire Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble som eier arbeidsinkluderingsbedriften GREP. GREP tilbyr muligheter for mennesker på vei mot, eller tilbake til arbeid, og et bredt spekter av varer og tjenester fra egen produksjon.

Vi har flere ganger samarbeidet med NAV og Talenthuset i Skien om arbeidspraksis og rekruttering. Som arbeidsgiver stiller vi også opp på arrangement for å gi et arbeidsgiverperspektiv til arbeidssøkere på vei ut i jobb.