Hopp til innhold

Medarbeidere i HRL skal utvikle seg faglig og personlig. Derfor ønsker vi å bidra til utdanning og økt kompetanse. Hos oss kan man begynne i praksis som skole-elev, fortsette som læring, ta svenne- eller fagbrev og til slutt få støtte til ingeniørstudier. 

Dette kan HRL gi deg

Som skole-elev, lærling, sommerstudent eller ansatt som ønsker videreutdanning ønsker HRL å støtte deg på veien til en god fagarbeider eller ingeniør. Dette gjør vi gjennom ha en god fadder-ordning for hvor vi tilstreber at du får en dedikert fadder som følger deg gjennom ditt utdanningsløp hos oss. Samtidig legger vi til rette for at du skal lære faget ditt av flere gode fagpersoner. Vi er også opptatt av å dekke målene i læreplanen og samarbeider tett med opplæringskontoret. Ønsker du å videreutdanne deg søker vi å legge til rette for det også.

Hos HRL får du erfaring med hele byggeprosessen, hovedsakelig rundt med leilighetsbygg og offentlige bygg. Våre prosjektet er som oftest av lengre varighet. Dette gir forutsigbarhet knyttet til hvor du skal jobbe, hvem du skal jobbe sammen med og hvilke oppgaver du kan forvente deg. Det gir også en godt sammensveiset medarbeidergruppe hvor du har mange kollegaer som vil spille deg god.

Om lærefagene

Tømrerfaget er det største håndverksfaget vi har i Norge, hovedmaterialet er tre, stål og gips. Tømrerfaget har lange stolte tradisjoner så langt tilbake som 1500 tallet her i Norge. Etter endt utdanning (2 år i skole) og læretid i bedrift (2 år) går du opp til svenneprøve. Ved bestått svenneprøve får du svennebrev som tømrer. 

Betongfaget er et nyere fag i Norge.  Tidlig på 1900 tallet ble betong for alvor brukt som byggemateriale. 

Betongfaget ble senere sammenslått av betong- og grunnarbeid, forskaling, armering og betongindustri. I dag blir du betongarbeider etter 2-årig skole og 2 år ute i lærebedrift med avsluttende fagprøve i betongfaget. 

Dette vil du jobbe med

Tømrer: her vil du jobbe i ett tømrerlag med store bygg. Arbeidsoppgavene kan være klimakonstruksjoner (yttervegg), takverk, lettvegger (innvendige vegger), vindu og dør montasje inkl. lister, mindre frittstående boder og inngangspartier. 

Betongarbeider: her vil du jobbe med både store og små betong konstruksjoner innenfor bygg. Dette kan være tradisjonell forskaling eller systemforskaling av vegger, støttemurer, støp av betong plater og dekker. Montering av prefabrikkerte betongelementer, armeringsarbeider og andre betong relaterte oppgaver innenfor bygg.

Skoleelever 

Hvert år tar vi imot skoleelever fra tømrer- og betongfag. Dette er ofte elever fra vg1 og vg2 som er utplassert hos oss en 1-3 dager pr uke hele skoleåret sitt. Alle elever hos oss får tildelt en personlig fadder som skal hjelpe til med faglig utvikling og tilpasning til arbeidslivet.  

Som skoleelev kan du også sende en åpen søknad om ekstrajobb/sommerjobb hos oss her.  

Slik blir du skoleelev hos oss:  

Send søknad om utplassering for skole året Vg1 eller Vg2 som åpen søknad på hrl.no 


Les mer om karriere

Lærlinger

I HRL har vi som mål at vi til enhver tid skal ha 10 % lærlinger i betong- og tømrerfaget. Det er en del av vårt samfunns- og bransjeansvar.

Finn ut mer

Ronny Larsen

Fra hjelpearbeider til prosjektleder

Ronny Larsen startet karrieren i HRL som hjelpearbeider i 1994. I dag jobber han som prosjektleder, er en del av ledergruppen og faglig leder for tømrer- og betonglærlingene.

Finn ut mer

Ledige stillinger

Vi søker etter helstøpte, resultatorienterte lagspillere. Vil du bli en del av HRL? Se om vi har ledige stillinger her eller send en åpen søknad.

Finn ut mer