Hopp til innhold

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i å vise samfunnsansvar ved å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet. Vårt fokus er på flere nivåer. I prosjekteringsfasen skal vi velge materialer som minimerer miljøbelastningen og som i størst mulig grad kan gjenvinnes når byggets levetid er over. Tekniske anlegg skal være bærekraftige og gi minst mulig miljøavtrykk i byggets levetid. I produksjonsfasen skal vi velge byggemetoder og materialer som har minst mulig miljøavtrykk og generere minst mulig avfall.

Vårt klare mål er at alle HRL prosjekter skal ha en grønn miljøtråd med lavest mulig CO2 avtrykk som resultat.

Miljø

Ytre miljø

Vi i HRL erkjenner at vår virksomhet belaster det ytre miljø i større utstrekning enn vi ønsker. Vi har derfor ansvaret for å redusere miljøbelastningen på alle prosjektene vi bygger. Dette ansvaret tar vi på største alvor, og arbeider systematisk med å påvirke beslutninger i prosjektering og produksjon i en retning som minimerer prosjektenes miljøbelastning.

Dette skal vi oppnå ved å

 • Identifisere og prioritere de områdene hvor vår virksomhet har mest negativ virkning på miljøet
 • Fokusere på energi- og materialreduserende tiltak
 • Fokusere på løsninger som generer minst mulig avfall
 • Fokusere på kildesortering og mulighetene for gjenbruk
 • Aktivt foreslå for byggherre endringer i konsept som vil bidra til å redusere miljøbelastningene


Målsetning

 • Avfallssorteringsgrad på minimum 85 %
 • Maks tillatt avfallsmengde på de forskjellige byggtyper.
  • Bolig: 20 kg/m2 BTA
  • Næring: 25 kg/m2 BTA
  • Skoler: 40 kg/m2 BTA
  • Lager: 12 kg/m2 BTA
 • Fremme forslag til miljøtiltak i alle prosjekter
 • Benytte ProductXchange (PXc) i alle prosjekter for å sikre at skadelige stoffer unngås

  Alle prosjekter er forskjellige. Derfor skal det ifbm teamsamling før oppstart av prosjektene lages prosjektspesifikke tallfestede mål på hvert punkt over.

  HRL er sertifisert etter ISO 14001. Våre rutiner og mål skal til enhver tid minst oppfylle alle kravene i sertifiseringen.
Ytre miljø

Hvem er HRL

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold.

Les mer om hvem er HRL

Miljø

Våre verdier

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Les mer om våre verdier

kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger. Møt våre kontaktpersoner.

Møt våre kontaktpersoner

Sponsorater

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Se våre sponsorater

HMS

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i vårt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Les mer om HMS

Om HRL

Vi er en tradisjonell entreprenør som tilbyr oss å oppføre større bygg i total-, hoved- og generalentrepriser. Vår styrke er totalentrepriser i samspill med byggherren fra tidlig fase i prosjektene.

Les mer om HRL