Hopp til innhold

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland, Midt-Telemark og Vestfold. Vi bygger for private og offentlige kunder med hovedvekt på nybygg innenfor segmentene bolig-, næring- og formålsbygg.

Se våre verdier

Arbeidstøy henger klart til bruk når arbeiderne kommer på jobb
Vi har en grunnleggende tro på at medeierskap skaper et større samarbeid og et bedre arbeidsmiljø

Eier- og medeierskap

HRL Entreprenør AS eies 100 % av Telemark Vestfold Entreprenør Finans AS (TVE Finans). De største eierne i TVE Finans er Øygarden Eiendom AS, Heidenreich-Riis og Lillefjære AS, og Pancom AS. De øvrige aksjene eies av medarbeiderne i HRL.

Vi har en grunnleggende tro på at medeierskap skaper et større samarbeid og et bedre arbeidsmiljø når alle kan ta del i verdiskapningen og få et direkte utbytte av denne. I tillegg er dette er en viktig suksessfaktor for utvikling av bedriften.


Vår historie

Spiren blir lagt

Spiren til HRL blir lagt med et samarbeid mellom Jørn Heidenreich Riis og Pål Lillefjære.

våren 1984

Slås sammen

To enkeltmannsforetak slås sammen til AS. Hector Acevedo ble selskapets første ansatte.

høsten 1987

Leverandør av Hellvik Hus

HRL kjøpte selskapet Bygg- Koordinering AS og ble leverandør av Hellvik Hus i Telemark og deler av Vestfold.

vinter 1997

Utviklet området ved Bakkane Gård

HRL kjøpte utbyggingsområdet ved Bakkane Gård og utviklet området til 100 tomter, som ble bebygget frem til 2007.

våren 1998

Samarbeid med Bratsberg Gruppen

85 ansatte, inngikk samarbeid med Bratsberg Gruppen og startet forberedelsene for utbygging av Bratsberg Brygge i Porsgrunn.

våren 2002

Gjennomfører fisjoner

Rundet 100 ansatte og fisjonerte til HRL AS som eierselskap til de fisjonerte enhetene HRL Entreprenør AS, HRL Utvikling AS og HRL Eiendom AS.

vinter 2004

Oppkjøp

Oppkjøp av Midt Telemark Entreprenør AS i Bø med ca. 80 ansatte.

sommer 2006

Medinvestor i Klosterøya Vest

Medinvestor i Klosterøya Vest for å utvikle, bygge og selge opptil 350 leiligheter.

høsten 2012

HRL selges

HRL selges til Betonmast.

jan. 2015

Amundsen Graf etableres

Amundsen Bygg, Grenland Mur og Graf Entreprenør fusjonerer til ett selskap; Amundsen Graf.

okt. 2021

Får tilbake navnet HRL Entreprenør

Betonmast Telemark kjøpes av lokale investorer og medarbeidere, får tilbake navnet HRL Entreprenør.

feb. 2022

Amundsen Graf og HRL Entreprenør fusjonerer

De to selskapene blir til «nye» HRL Entreprenør.

sep. 2023

Vår forretningside

I samarbeid med våre kunder skal vi skape merverdier for begge parter ved å utvikle og bygg bærekraftige, kostnadseffektive byggverk som samtidig ivaretar de ønskede arkitektoniske kvaliteter.

Vi skal gjennomføre prosjektene med samarbeids- og løsningsorienterte prosjektteam og med egne håndverkere.

Våre tjenester


Våre verdier

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold.

Les mer om våre verdier

kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger. Møt våre kontaktpersoner.

Møt våre kontaktpersoner

Sponsorater

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Se våre sponsorater

Miljø

Miljø

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i å vise samfunnsansvar ved å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet. Vårt fokus er på flere nivåer.

Les om vår målsetning

HMS

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i vårt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Les mer om HMS

Om HRL

Vi er en tradisjonell entreprenør som tilbyr oss å oppføre større bygg i total-, hoved- og generalentrepriser. Vår styrke er totalentrepriser i samspill med byggherren fra tidlig fase i prosjektene.

Les mer om HRL