Hopp til innhold

Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på 2 blokker på 4 etasjer med underliggende felles parkerings- og bodkjeller.

Prosjektdetaljer

Kunde: ØYA utbygging AS ( BB-Gruppen)

Prosjekttype:

Sted: Friisebrygga 3921 Porsgrunn

Kontraktsform: Totalentreprise

Kontraktssum: 170 MNOK inkl. mva

Status:

Tidsrom: 2017-2019

Areal: BTA 11.900 m2 – BRAs 9500 m2


ØYA

Byggene er fundamentert på stålkjernepeler og fundamentdragere i samvirke med hel bunnplate. Byggene har bærekonstruksjon av stedstøpte betongvegger, plattendekker og stålsøyler og -dragere. Fasadene er utført i en kombinasjon av Sto-puss-system, fasadeplater og tre-panel. Annet: Utfylling kunstig øy i Porsgrunnselva, etablering sikring skipspåkjørsel, infrastruktur og opparbeidelse av utomhusanlegg. Inkl 2 broer ihht norm Statens veivesen. Næring – restaurant.


Kontaktpersoner

Pål Lillefjære Prosjektleder hrl

Pål Lillefjære 

Prosjektleder

Tel +47 902 04 484

E-post pal.lillefjere@hrl.no

Prosjekter

Smietangen

Pågående

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Frednes brygge

Pågående

Bygging av 65 leiligheter fordelt på 2 bygg, med felles underliggende p-kjeller. Byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Klosterøya Vest

Ferdigstilt

Prosjektet består av 100 leiligheter fordelt på 7 blokker på 4-8 etasjer med underliggende felles parkerings- og bodkjeller. Byggetrinn 1, 2 og 3.

Se prosjekt