Hopp til innhold

Bygging av 65 leiligheter fordelt på 2 bygg, med felles underliggende p-kjeller.

frednes brygge leiligheter i porsgrunn sentrum langs elva

Prosjektdetaljer

Kunde: Porsgrunn bolig

Prosjekttype:

Sted: Tollbugata, Porsgrunn

Kontraktsform: Totalentreprise

Kontraktssum: 263 MNOK inkl. mva

Status:

Tidsrom: 24 mnd (01.21-01.23)

Areal: BTA 9900 m2 - BRAs 6000 m2


Frednes brygge II

Prosjektet ligger langs Porsgrunnselva og forlengelsen av eksisterende elvepromenade er en del av prosjektet. Tilpasset stedlig arkitektur, oppføres byggene med saltak. Ut mot elva har byggene en høyde på 7 etasjer, som trappes ned til 5 etasjer mot Frednesøya, adkomstveien til prosjektet.

Bygget fundamenteres på betongpeler, delvis til fjell. Vanntett spunt er benyttet rundt hele kjelleren, da overkant gulv i kjeller ligger ca 40cm under normal vannstand i elva. Andre elementer i prosjektet er følgende: Plassbygde bad, plug-it for oppvarming og ventilering av leilighetene, èn stavs parkett som standard og store balkonger med glassrekkverk. De fleste leilighetene er gjennomgående med balkong på hver side, en for morgensol og en for kveldssol.

frednes brygge leiligheter i porsgrunn sentrum langs elva
frednes brygge leiligheter i porsgrunn sentrum langs elva
frednes brygge leiligheter i porsgrunn sentrum langs elva
frednes brygge leiligheter i porsgrunn sentrum langs elva
frednes brygge leiligheter i porsgrunn sentrum langs elva

Kontaktpersoner

Ole Jørgen Olsen 

Prosjektsjef – næring

Tel +47 924 54 566

E-post ole.jorgen.olsen@hrl.no

Prosjekter

Smietangen

Ferdigstilt

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt