Hopp til innhold

Vi er en tradisjonell entreprenør som tilbyr oss å oppføre større bygg i total-, hoved- og generalentrepriser. Vår styrke er totalentrepriser i samspill med byggherren fra tidlig fase i prosjektene. I denne modellen får vi og kunden best utnyttet vår kompetanse for å optimalisere prosjektene i en kostnadseffektiv retning. Vi bruker de mest moderne digitale verktøy i markedet og våre prosjekter er helt digitaliserte.

Hvem er HRL

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold. Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger. Vi bygger for private og offentlige kunder med hovedvekt på nybygg innenfor segmentene bolig-, næring- og formålsbygg.

Les mer om hvem er HRL

Våre verdier

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler i Vipevegen i Porsgrunn. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold.

Les mer om våre verdier

Kontaktpersoner

Vi er i dag 126 medarbeidere fordelt på 51 funksjonærer, 67 håndverkere og åtte lærlinger. Møt våre kontaktpersoner.

Møt våre kontaktpersoner

kontaktpersoner

Sponsorater

Vi er en betydelig aktør i næringslivet i Grenland. Det medfører, etter vårt syn, at vi har en forpliktelse til å bidra med støtte og oppmuntring på forskjellige områder i lokalsamfunnet.

Se våre sponsorater

Miljø

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i å vise samfunnsansvar ved å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet. Vårt fokus er på flere nivåer.

Les om vår målsetning

Miljø

HMS

Vår målsetning er å være det ledende entreprenørselskapet i vårt område. En slik målsetning innebærer at vi også skal være ledende i vårt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Vi skal ha enkle, men gode og relevante systemer for å ivareta myndighets- og interne krav, og vi skal ha en kompromissløs holdning hvis kravene ikke følges. Det være seg egne medarbeidere eller våre samarbeidspartnere.

Les mer om HMS

Nyheter / Aktuelt

Hurra for fusjon!

Vårt nye selskap vil få bredere kompetanse og være bedre rustet for framtiden og vi er stolte og gleder oss til en spennende framtid med alle dere.

Les mer

HRL og Amundsen Graf blir ett selskap

Vi er stolte over å kunngjøre at HRL og Amundsen Graf forener krefter og blir til et unikt, dynamisk selskap. Det nye selskapet vil til sammen ha 150 ansatte og rundt 700 millioner i omsetning. Selskapet skal også være en god lærebedrift med 10 % lærlinger. Eierskapet er solid forankret med Pancom AS, Øygarden Eiendom..

Les mer

Ingen skader med fravær

I HRL har vi en kompromissløs holdning til HMS. Det har gitt resultater. "Vår viktigste oppgave er å sørge for at alle kommer trygt hjem fra jobb hver dag" sier daglig leder Frode Antonsen. Det klarte vi både i 2021 og 2022. Det skal vi også få til i 2023.

Les mer