Hopp til innhold

Prosjektet består av en full funksjonell brannstasjon med administrasjonsfløy, feiervesen, brann utryknings materiell, sosial fløy, lagring av materiell for miljø og krisesituasjoner og brannøvingstårn.

Bamble Brannstasjon med oversikt over hele anlegget 3d tegning

Prosjektdetaljer

Kunde: Grenland Brann og Redning IKS

Prosjekttype:

Sted: Grasmyr, Bamble

Kontraktsform: Totalentreprise

Kontraktssum: 135 MNOK inkl. mva

Status:

Tidsrom: 16 mnd (08.22-12/23)

Areal: BTA 5000 m2 – BRA 4216 m2


Bamble Brannstasjon

Prosjektet legger stor vekt på å tilrettelegge arbeidsflyten i ett samfunnskritisk bygg som en brannstasjon.

Bæresystemet vil bestå av en kombinasjon av stål, betong og betong elementer, bygget blir direktefundamentert til fjell. Fasader vil i all hovedsak bestå av fasadeplater i varierende utførelse. Alle tak tildekkes med sedum.

Bamble Brannstasjon fra bilvinduet 3d tegning
Bamble Brannstasjon med parkeringsplass i front 3d tegning

Kontaktpersoner

Ronny Larsen - som ble prosjektleder og faglig leder for tømrer- og betonglærlingene.

Ronny Larsen

Prosjektleder / Faglig leder for lærlinger

Tel +47 932 36 603

E-post ronny.larsen@hrl.no

Prosjekter

Smietangen

Ferdigstilt

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt

Frednes brygge

Ferdigstilt

Bygging av 65 leiligheter fordelt på 2 bygg, med felles underliggende p-kjeller. Byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt