Hopp til innhold

Prosjektet består av en full funksjonell brannstasjon med administrasjonsfløy, feiervesen, brann utryknings materiell, sosial fløy, lagring av materiell for miljø og krisesituasjoner og brannøvingstårn.

Bamble Brannstasjon med oversikt over hele anlegget 3d tegning

Prosjektdetaljer

Kunde: Grenland Brann og Redning IKS

Prosjekttype:

Sted: Grasmyr, Bamble

Kontraktsform: Totalentreprise

Kontraktssum: 135 MNOK inkl. mva

Status:

Tidsrom: 16 mnd (08.22-12/23)

Areal: BTA 5000 m2 – BRA 4216 m2


Bamble Brannstasjon

Prosjektet legger stor vekt på å tilrettelegge arbeidsflyten i ett samfunnskritisk bygg som en brannstasjon.

Bæresystemet består av en kombinasjon av stål, betong og betong elementer, bygget er direktefundamentert til fjell. Fasader består i all hovedsak av fasadeplater i varierende utførelse. Alle tak tildekkes med sedum.

Bamble Brannstasjon fra bilvinduet 3d tegning
Bamble Brannstasjon med parkeringsplass i front 3d tegning

Prosjekter

Smietangen

Ferdigstilt

Prosjektet består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg og felles p-hus for byggetrinn 1 og 2.

Se prosjekt