Hopp til innhold

Kompromissløs holdning til HMS

2 år uten skader med fravær

Vi klarte det!

I HRL har vi en kompromissløs holdning til HMS. Det har gitt resultater. I 2021og 2022 var det ingen, verken hos oss eller våre kontraktsmedhjelpere, som skadet seg på jobb i et slikt omfang at de ikke kunne fortsette arbeidet sitt samme dag, eller dagen etterpå.

«Vår viktigste oppgave er å sørge for at alle kommer trygt hjem fra jobb hver dag» sier daglig leder Frode Antonsen. Det klarte vi både i 2021 og 2022. Det skal vi også få til i 2023.

Sikkerhet

Vi i HRL tror ikke at ulykker bare skjer. Vi er overbevist om at de forårsakes. I det ligger at vi har en grunnleggende tro på at alle ulykker kan forebygges. Denne erkjennelsen er derfor styrende for all vår virksomhet. Sikkerhet i det daglige er ikke noe som kan vedtas. Det forutsetter at alle tar ansvar og at alle blir ansvarliggjort; sikkerhet må skapes hver dag av hver enkelt.

«Se det, ei det, løs det, gjør det» Følger alle dette passer vi på hverandre.

Påbud om personlig verneutstyr

Vi er stolt over å ha noen av bransjens strengeste krav når det kommer til personlig verneutstyr.

Hos oss skal alle bruke hjelm, vernebriller og hansker til en hver tid. Dette kommer i tillegg til vernesko og knebeskyttere. Hørselvern må også til når forholdene krever det.

Påbudet skal håndheves strengt og vi må alle hjelpe hverandre – hver dag.

Frode Antonsen Daglig leder hrl

Godt arbeidsmiljø skaper trygghet

Vi leder mennesker og ikke bare prosjekter. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape resultater og oppnå målsetninger. Alle våre medarbeidere har et ansvar for å passe på seg selv, men også kollegaen sin!

Vi har stor tro på at det å spille på lag og være ett HRL er viktig for å skape det ønskede arbeidsmiljøet. En stor grad av medeierskap blant våre medarbeidere tror vi også gir det ønskede resultatet. Vårt slagord,  «Vi er helstøpte, resultatorienterte lagspillere», skal vi leve opp til hver dag både innad og utad.

En ulykke skjer ikke – den forårsakes. Det betyr at alle ulykker kan unngås.


Du vil kanskje like

janjira sutsanguan

Fra student til prosjektingeniør

Janjira Sutsanguan er utdannet byggingeniør fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun kom til HRL som sommerstudent i 2019 med et brennende ønske om å bli prosjektleder.

Finn ut mer

mats valen gundersen

Fra lærling til fast ansatt

Mats Valen Gundersen (20) ble nylig kåret til årets lærling i Telemark, etter å ha vært lærling hos HRL og tatt fagprøven som tømrer våren 2022.

Finn ut mer